Een woord dat je tegenwoordig vaak tegenkomt in het nieuws, rapporten e.d. als het gaat over zorgverlening is ‘mantelzorg’. Velen hebben hier vanuit eigen ervaring  mee te maken in de zorg om een naaste familielid, vriend(in) of buurman/vrouw. Mantelzorg is een woord dat sinds de 70-er jaren wordt gebruikt en het duidt de zorg aan die de partner, familie en/of naasten aan iemand geven. Het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is.  Mantelzorg kan zijn het hulp geven bij vaardigheden die iemand vanwege een chronische ziekte of beperkheden niet (meer) zelf kan doen, bijv. bij problemen met de gezondheid, de dagelijkse persoonlijke verzorging, boodschappen e.d.

Mantelzorg is een aanvulling op professionele hulp en kan deze niet vervangen. Maar door bezuinigingen in de zorg wordt steeds meer en vaker een beroep gedaan op mantelzorgers.  Er zijn veel mantelzorgers die daardoor overbelast zijn.

Het woord ‘mantelzorg’ is een passend woord. Het woord mantel zit er in en een mantel staat voor warmte en bescherming. En je zou kunnen zeggen: dat is wat mantelzorgers in hun praktische hulp geven, dat de ander zich niet alleen en in de steek gelaten voelt, maar beschermd en veilig. Mantelzorg geeft en deelt warmte.

Misschien was wel de eerste mantelzorg degene van wie binnenkort, op 11 november,  het feest wordt gevierd: Sint Maarten. Sint-Maarten verwijst naar het verhaal van de Romeinse ridder Maarten, zoon van een rijke koopman. Op een koude dag reed Maarten met een groep soldaten naar de stad. Maarten had z’n warme soldatenmantel om zich heen geslagen. Bij de stadspoort zag hij een arme man die geen jas aan had en het zichtbaar koud had. Maarten aarzelt niet, snijdt zijn soldatenmantel in twee stukken en geeft de arme man het ene stuk. Ook geeft hij de arme man nog wat geld, die natuurlijk blij en dankbaar is. Maarten kon de man niet de hele mantel geven omdat deze hoorde bij het uniform en zonder mantel zou hij de stad niet binnenkomen. (Als mantelzorger moet je ook jezelf niet vergeten!)

Letterlijk geeft Maarten met zijn mantel de arme man warmte en zorg. Als dat geen mantelzorger is !

Maarten deed daarmee zoals Jezus tot opdracht heeft gegeven om, als iemand twee stel onderkleren heeft, dit te delen met wie er geen heeft (Lucas 3:11).

Dus, al is het niet direct een (protestants) kerkelijk feest, het is goed om het feest van Sint-Maarten in ere te houden, als een feest van liefde en delen. Al was het alleen maar om recht te doen aan al de mantelzorgers die proberen hun naaste zo goed mogelijk zorg en warmte te geven.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45.
Thema: Ontmoeting.

Voorganger: Mw. Ellen Verheul
Ouderling van dienst: Carla Izeren